فضاها امکانات مجتمع

امکانات ویژه:

- فضای آموزشی مستقل دختران و پسران

- تلفن گویا و سایت ویژه بخش ایرانی و بین الملل

- زمین چمن استاندارد و سالن سر پوشیده ورزشی

- دپارتمان مستقل زبان انگلیسی برای آموزش زبان

- سرویس ایاب و ذهاب به همه نقاط دبی و شارجه و عجمان

- سایت کامپیوتر و کتابخانه رایانه ای و کلاس های هوشمند

- آزمایشگاه مجهز
- و سایر امکانات یک مجتمع بروز آموزشی