مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

1- ارایه شناسنامه و اصل گذرنامه معتبر

2-فتوکپی شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات تصویر آن صفحه نیز لازم است)

3-ترجمه شناسنامه به زبان عربی(ویزه دانش آموزان آمادگی و پایه اول ابتدایی)

4- فتوکپی گذرنامه از چهار برگ اصلی(مشخصات همراهان تاریخ اعتبار اقامه)

5-عکس:

      دوره ابتدایی 6قطعه 4×3 پشت نویسی شده(ترجیحا رنگی)

       دوره راهنمایی6قطعه 4×3 پشت نویسی شده(ترجیحا رنگی)

      دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی9قطعه4×3پشت نویسی شده(ترجیحا رنگی)

6- ارایه تصویر کارت شهاده میلاد برای دانش آموزان متولد دبی (مربوط به کلاس اول ابتدایی)

7- برگ واکسیناسیون یا فرم مراقبت های بهداشتی که با تایید هلال احمر جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد(برای اول ابتدایی) 

8- برگ معرفی پایگاه سنجش استعداد جسمانی کودکان در صورت تشکیل پایگاه سنجش و استعداد جسمانی در امارات(برای اول ابتدایی)

9- تکمیل فرم ثبت نام تعهد نامه (کلیه پایه ها )

10- اصل ترجمه کارنامه آخرین سال تحصیلی به زبان عربی یا انگلیسی و تایید اصل و ترجمه آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران د رتهران و تایید سفارت کشور امارت عربی متحده در تهران(ویژه دانش آموزان انتقالی از ایران)

 تبصره بند10: لازم به یادآوری است دانش آموزانی که پس از شروع سال تحصیلی از ایران به این مجتمع منتقل می شوند لازم است گواهی اشتغال به تحصیل سال جاری را به همراه کارنامه قبولی سال گذشته ترجمه نموده وپس از طی مراحل بند 10 مدارک مورد نیاز به مدرسه ارایه نمایند.

11- جدول نمرات دروس دوره راهنمایی مرتبط با هدایت تحصیلی دوره متوسطه برای ثبت نام در پایه اول متوسطه (دانش آموزانی که سال قبل در مجتمع آداب نبوده اند)

تبصره:برای ثبت نام در پایه دوم متوسطه علاوه بر کارنامه سال قبل ارایه هدایت تحصیلی مبنی بر کسب امتیاز رشته مربوطه الزامی است.

تبصره1:برای ثبت نام در پایه دوم متوسطه علاوه بر کارنامه سال قبل ارایه هدایت تحصیلی مبنی بر کسب امتیاز رشته مربوطه الزامی است.

تبصره2: از آنجاکه صدور کارنامه های اماراتی منحصر به داشتن ویزای اقامت در امارات می باشد این مجتمع منحصرا برای دانش آموزان دوم دبیرستان بدهد که حداقل 16 سن داشته باشند. برای داشتن دریافت اقامه همکاری لازم معمول خواهد داشت.